Ytterligare förlängning av teckningstid

Det pågår för närvarande samtal med en större enskild investerare att teckna aktier i Masify Capital AB ("Bolaget" eller "Masify"). Det är styrelsens bedömning att dessa samtal kan komma att mynna ut i ett större kapitaltillskott i pågående emission. Investeraren är sedan tidigare inte aktieägare i Bolaget, men har under en längre tid visat intresse för Bolaget, dess verksamhet och utveckling.

Mot denna bakgrund har styrelsen idag beslutat om att förlänga teckningstiden för samtliga pågående emissioner i Bolaget. Sista dag för teckning i aktuella emissioner är onsdagen den 25 juli 2018 kl 16:00.

Stockholm 2018-07-11

Styrelsen

För mer information kontakta:
Andreas Borg, VD
Masify Capital AB
Tel. +46(0)76 185 84 70
E-post: [email protected]


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335