Verksamhetsuppdatering

Masify Capital AB (publ) ("Bolaget") har under de senaste åren genomgått ett stålbad och är nu åter att betrakta som s.k. Going Concern.

Genom åren har Bolaget haft ett antal historiska motgångar, såsom avnotering från dåvarande AktieTorget, den tragiska förlusten av vår huvudägare samt förlorade skatteprocesser. Sammantaget har dessa motgångar varit resurskrävande i tid som kapital för en så liten organisation som Bolaget besitter. Styrelsen konstaterar dock stolt att Bolaget har genomgått ett välbehövligt stålbad och att verksamheten åter är att betrakta som s.k. Going Concern, innebärandes att verksamheten åter är solvent. Under det gångna året har Bolaget sanerat sina skulder, betalat samtliga skatteskulder och förvärvat Holmasjön Prospektering AB ("Holmasjön"). Utvecklingen av verksamheten i Holmasjön har varit mycket lyckad. Intresset för verksamheten är högt och styrelsen får löpande frågor och propåer om nästa steg.

Mot denna bakgrund har styrelsen beslutat att Bolaget ska dela ut cirka 70 % av sitt innehav i Holmasjön till aktieägarna i Masify, för att därefter notera dess aktie på en svensk MTF-plattform. I ett första steg lanserar därför Holmasjön nu ny hemsida, ny grafisk profil med mer fördjupad kännedom kring Holmasjön och verksamheten. Utdelningen är planerad första kvartalet 2022. Hemsidan nås via www.holmasjon.se .

I och med att Masify äntligen åter är Going Concern, finns nu möjligheten att fortsatt erbjuda ägarspridningar i intressanta bolag som planerar att notera sina aktier publikt. Bolaget har fått ett antal proper och utvärderar dessa case och avser att genomföra minst en ägarspridning per kvartal, dvs en målsättning på fyra utdelningar per år med start Q1 2022. Bolaget avser att kommunicera löpande om kommande utdelningar så snart avtal ingåtts.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Bolaget och koncernens utveckling under 2021 är att betrakta som stor framgång. Att vi äntligen kan betrakta verksamheten som Going Concern, innebär att nya affärsmöjligheter öppnas för Bolaget. Vi utvärderar för närvarande två mycket intressanta verksamheter för kommande ägarspridning. Detta kommer, förutom inbringa rörelsekapital till Masify även berika aktieägarna med regelbundna utdelningar i form av aktier i andra verksamheter."

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB
Slottsgatan 14
553 22 Jönköping [email protected]
073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335