Uppdatering av Masify Capital ABs nya dotterbolag Holmasjön Prospektering AB

Sedan Masify Capital AB blev huvudägare i Holmasjön Prospektering hösten 2020 har bolaget utfört omfattande geofysiska mätningar samt identifierat stenprover med höga halter koppar, järn samt flera sällsynta jordartsmetaller (REE). Goda resultat från mätningar kombinerat med stenproverna har lett fram till en borrstart första veckan i maj 2021 för att undersöka vilka halter de geofysiska anomalierna innehåller.

VD Carl-Adam Andersson

Telefon 073 044 40 42

Epost [email protected]

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335