Ny hemsida - ett led i Masifys fokusering och omvandlingsprocess till ett renodlat investmentbolag

Masify Capital AB (publ) ("Bolaget") lanserar idag en ny hemsida. Detta är ett led i den mer fokuserade satsningen på bolagets nya inriktning som investeringsbolag.

Bolaget lanserar idag en ny hemsida. Detta är ett led i den övergripande omvandlingsprocessen kring bolagets nya verksamhetsinriktning som renodlat svenskt investmentbolag.

Hemsidan skall också förtydliga bolagets affärsmodell, fördjupad förståelse för portföljbolagen, samt en plattform för aktieägare och övriga intressenter att följa bolagets utveckling.

Ny hemsida finns tillgänglig på www.masify.se 

Kommentar av VD Andreas Borg

- Vår nya hemsida är att se som en milstolpe i det omfattande förändringsarbete som pågått inom bolaget. Jag bedömer att förvandlingen från ett sömnigt olje- och gasbolag till ett renodlat investeringsbolag kommer att vara helt genomförd redan sommaren 2018, säger VD Andreas Borg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Borg, VD

E-post: [email protected]

Tel: 076 185 84 70


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335