Intressebolag till Masify Capital blir fastighetsbolag

Masify Capital AB (nedan "Masify" eller "Bolaget"):s intressebolag, Petrotarg AB, har idag tillkännagivit att man förvärvar 100 % av aktierna i Fiskeby Fastigheter AB.

Genom den initierade transaktionen, som är beroende av godkännande från målbolagets bank samt godkännande av aktieägarna i Petrotarg AB på kommande extra bolagsstämma, kommer Petrotarg AB att tillträda ett fastighetsbestånd om sju förvaltningsfastigheter, en i Finspång, två i Borlänge, två i Arboga, en i Hedemora och en fastighet i Ragunda. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 38 000 m2. Fastighetsbeståndet genererar sammanlagda hyresintäkter om 30,2 MSEK årligen med ett driftöverskott om cirka 16,3 MSEK. Fastigheterna har ett bedömt marknadsvärde om 289 MSEK och är belånade till cirka 218,6 MSEK.

Samtliga fastigheter bedöms ha stor utvecklingspotential. Bland annat bedöms hyrorna i fastighetsbeståndet att vara eftersatta, detta i kombination till att samtliga orter som verksamheten bedrivs på har bostadsköer, borgar för möjligheter att prisa in mer marknadsmässiga hyror över tid.

Bolaget äger idag större poster i såväl Petrotarg AB som MedClair AB. Styrelsen utvärderar för närvarande möjligheten att öka sina respektive aktieinnehav i dessa bolag. Parallellt med detta förs långt gående förhandlingar med externa investerare för att öka på investeringstakten i Bolaget.

"Det är positivt att Petrotarg har lyckats ta nästa steg och lämnar därmed oljeindustrin för att satsa på en mer expansiv marknad med fastigheter i Sverige. Att Masify nu äger två intressebolag som befinner sig i spännande tillväxtfaser definierar oss mer som ett investeringsbolag, vilket jag tycker är glädjande." säger Bolagets VD Andreas Borg i en kommentar.

Masify Capital AB hette tidigare MedClair International AB.

Stockholm 2017-09-01

Kontaktperson:
Andreas Borg, VD
Tel: +46(0)76 185 84 70
E-mail: [email protected]


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335