Holmasjön Prospektering har avslutat den första borrningen på undersökningstillståndet Kallmora Nr 3

Borrning avslutades igår klockan 16.00 på ett djup av 81 meter. Det avslutade borrhålet ligger på den västra anomalin.

Man har borrat igenom sulfid förande zoner. Borrkärnorna skall karteras av oberoende geolog. Resultaten kommer att redovisas inom en snar framtid.

Borriggen flyttas nu till nästa borrplats som är beläggen inom den östra anomalin där SGU tagit stenprover med höga halter koppar, järn och sällsynta jordartsmetaller. Borrningen kommer att påbörjas under dagen.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det är glädjande att vi färdigställt det första hålet. Det är med spänning jag ser fram mot borrningen av det andra hålet."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335