Holmasjön Prospektering har avslutat den andra borrningen på undersökningstillståndet Kallmora Nr 3

Borrning avslutades i lördags klockan 12.00 på ett djup av 57 meter. Det avslutade borrhålet ligger på inom den östra anomalin.

Man har borrat igenom en sulfid förande zon. Borrkärnorna skall karteras av en oberoende geolog. Resultaten kommer att redovisas i månadsskiftet maj-juni.

Den initiala borrkampanjen är nu slutförd. Bolaget väntar nu på karteringen av de båda borrhålen samt eventuella analyser för att få fram mineralhalter innan bolaget går vidare med ytterligare arbeten på Kallmora nr 3.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det är glädjande att vi färdigställt hålen. Det är med spänning jag ser fram mot karteringen av borrkärnorna."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335