Holmasjön Prospektering AB stoppar tillfälligt I.P. mätning på Kallmora nr 3 på grund av extremväder

Holmasjön Prospektering AB pausar andra fasen av I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 på grund av extremväder med mycket stora regnmängder och översvämningar i Dalarna och Gävleborgs län.

Innan Bolaget tvingades bryta I.P. mätningen på den östra anomalin på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 identifierades en tidigare okänd I.P. anomali i den nordöstra delen av tillståndet. Efter genomgång med geofysiker är det oklart men inte omöjligt att denna I.P. anomali fortsätter ner mot det område inom den östra anomalin där Holmasjön Prospektering borrade ett hål i maj 2021 med 0,73% koppar och 37% järn samt sällsynta jordartsmetaller.

Holmasjön Prospektering AB kommer inom kort återuppta I.P. mätningen på den östra anomalin för att undersöka utsträckning på I.P anomalin samt undersöka om det är en eller flera anomalier inom området.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det är tråkigt att vi behövde avbryta mätningen, men vi hade inget val på grund av de stora nederbördsmängderna samt det höga vattenståndet. Det är däremot positivt att vi kunnat påträffa I.P. anomali i den östra delen av tillståndet."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335