Holmasjön Prospektering AB stänger luckan mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet

Holmasjön Prospektering AB har ansökt om 81 hektar undersökningstillstånd mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet. I.P. mätningen på Kallmora indikerar en fortsättning mot väster och därmed ansöker bolaget om detta område för att fortsätta mätningarna västerut. I och med denna ansökan innehar nu bolaget även en flygmagnetisk anomali på 5,8 kilometer.

Med denna ansökan kommer bolaget inom en snar framtid täcka 5,8 kilometer flygmagnetiska anomali enligt SGU:s kartor fördelat på tre undersökningstillstånd. Inom dessa undersökningstillstånd finns ett mycket stort antal gamla gruvor där det brutits järn, koppar, zink och bly från 1800 talet fram till 1970 talet.

Så snart ansökan är beviljad avser Holmasjön Prospektering AB påbörja elektriska I.P. mätningar för att undersöka hur långt västerut I.P. anomalin på Kallmora sträcker sig. För att kunna fastställa utsträckningen på den anomali som redan uppmätts till 550 meter gånger 50 meter inom det befintliga undersökningstillståndet Kallmora nr 3. Det var även inom denna I.P. anomali, bolaget borrade ett hål i maj 2021 och påträffade järn, koppar, zink och bly.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Pågrund av en stor tilltro till området med resultaten från de geofysiska mätningarna samt borrningarna som utförts på Kallmora anser bolaget att det är av stor vikt att ansöka om dessa 81 hektar mellan Kallmora och Kallmorbergsfältet."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335