Holmasjön Prospektering AB satsar vidare på kobolt, nickel och kopparprojektet Kleva

En I.P. mätning har påbörjats på undersökningstillstånd Kleva nr 3 för att undersöka elektriskt ledande anomalier runt Kleva gruva. I Kleva gruva har det brutits 0,75% koppar, 2% nickel samt 0,2% kobolt. Kleva är en av endast ett fåtal platser i Sverige med kända förekomster av kobolt.

Holmasjön Prospektering AB har under vecka 43 påbörjat elektriska I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kleva nr 3. Bolaget avser att mäta så långt upp på Kleva berget som möjligt och därmed komma så nära Kleva gruva som möjligt.

En anomali vars västra ände identifierades 2014 inom undersökningstillstånd Holmasjöns östra del kommer följas upp för att se om den kan leda upp till Kleva gruva. Om så skulle vara fallet innebär det att Holmasjön Prospektering AB identifierat en flera hundra meter lång anomali där det påvisats höga halter koppar, nickel och kobolt från tidigare gruvbrytning i Kleva gruva.

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335