Holmasjön Prospektering AB planerar för kommande borrprogram vid undersökningstillståndet i Kallmora

Efter I.P. mätning på västra delen av Kallmora i juli 2021 har Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") av extern expertis, blivit rekommenderade ytterligare fyra nya borrplatser inom anomalin. I maj 2021 genomfördes borrningar inom samma anomali, som efter analys visade sig innehålla 13,75% bly, 6,61% zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.

Borrhålen kommer placerats ut med ca 100 meter mellanrum. Syftet borrningen är att fördjupa kunskapen inom anomalin samt undersöka mineralhalterna i anomalin. Bolaget utvärderar även att som alternativ till borrprogram, borra var femtionde meter i syfte att få mer detaljkännedom om anomalins innehåll. Om Bolaget går vidare med det större borrprogrammet finns därefter möjligheten för Bolaget att gå vidare med bearbetningskoncession, under förutsättning att resultaten är fortsatt goda. Bolaget skulle därmed lämna prospekteringsfasen i denna del och gå mot att bli ett gruvutvecklingsbolag.

Bolaget kommer inom kort påbörja upphandling av borrtjänster samt ansöka om tillstånd för borrprogrammet. Målet är att kunna utföra hela borrprogrammet redan under det fjärde kvartalet 2021.

Bolaget utvärderar även om ytterligare extern expertis ska få analysera I.P mätningarna, en sk second opinion, i syfte att stärka evidensen inför arbetet med att ansöka om bearbetningskoncession. Om Bolaget beviljas en bearbetningskoncession på området innebär det, förutom en hög kvalitetsstämpel för projektet, att Bolaget har 25 år på sig att undersöka möjligheterna att öppna en gruva på anomalin.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"De historiska åtgärder vi gjort inom anomalin på Kallmora har levererat mycket lyckade resultat. Efter genomförda tolkningar kan arbetet nu fortgå och nytt borrprogram håller på att initieras. Om resultaten från kommande borrprogram håller liknande kvalité som tidigare borrning, bedömer jag att Bolaget har tillräckligt med evidens för att ta projektet vidare mot bearbetningskoncession."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335