Holmasjön Prospektering AB påvisar förhöjda I.P. värden på Kleva

Holmasjön Prospektering AB har utfört elektriska I.P. mätningar på undersökningstillstånd Kleva nr 3. Arbetet resulterade i ett 400 meter långt stråk med förhöjda I.P. värden sydväst om Kleva gruva.

Elektriska I.P. mätningar utfördes vecka 43 på Kleva nr 3. Mätningarna påbörjades på tillståndets västra del, vid gränsen mot Holmasjön och arbetade sig österut mot Kleva gruva. Resultatet var ett stråk på 400 meter i öst-västlig riktning med förhöjda I.P. värden. Arbetet visade även att detta stråk inte är samma anomali som Kleva gruva bröts i. Stråket slutar ca 300 meter sydväst om gruvan.

Bolaget kommer gå igenom I.P. resultaten och jämföra med magnetiska anomalier i området samt de två I.P. anomalier som identifierades 2014 på Holmasjön. Därefter kommer bolaget utvärdera vilka arbeten som kan bli aktuella på detta stråk.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"I.P. mätningen påvisade ett sammanhängande stråk på 400 meter. I.P. värdena var lägre än vad vi förväntade oss och Bolaget kommer nu gå igenom övrig information för att därefter utvärdera hur vi går vidare med detta stråk."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335