Holmasjön Prospektering AB lämnar in arbetsplan gällande geofysiska mätningar på Kallmora nr 3 för att fastställa kommande borrprogram

Holmasjön Prospektering AB har lämnat in arbetsplaner till Bergsstaten samt berörda fastighetsägare för att informera om kommande arbeten. Mätningarna består av I.P. mätningar för att ytterligare undersöka elektrisk ledningen i de två uppmätta anomalierna för att kunna fastställa kommande borrprogram.

Bolaget kommer utföra en I.P. (inducerad polarisation) mätning på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Mätningarna kommer utföras på de tidigare uppmätta anomalierna för att få en bättre bild av anomalierna med djup, mäktighet, stupning. Mätmetoden har en djupkänning ner mot 1000 meter och har även möjlighet att identifiera löst sammansatta sulfider som tidigare VLF mätning inte kunnat identifiera.

Mätningarna avses utföras i månadsskiftet juli-augusti 2021.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det blir spännande att utföra mätningarna på Kallmora för att få en bättre bild av anomaliernas egenskaper. Vi har redan kunnat påvisa att anomalierna innehåller järn, koppar, zink och bly. Med denna mätning kan vi få fram hur anomalierna utvecklar sig över större områden och därmed kunna ta fram kommande borrprogram med lämpliga borrplatser, hur djupt vi ska borra för att få så goda resultat som möjligt."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335