Holmasjön Prospektering AB har upphandlat borrtjänster för borrningarna på Kallmora med planerad borrstart i maj månad

Bolaget har upphandlat borrtjänster för att undersöka utsträckningen på västra anomalin inom Kallmora som innehöll 13,75% bly samt 6,61% zink vid förra årets borrkampanj. Holmasjön Prospektering AB har redan ansökt om de tillstånd som krävs.

Borrprogramet på Kallmora kommer bestå av fem borrhål på den västra anomalin om totalt 400 borrmeter. Det var på denna anomali bolaget påträffade 13,75% bly samt 6,61% zink vid borrningen i maj månad 2021.  

Holmasjön Prospektering AB avser inom de närmaste veckorna även beställa borrning på den östra anomalin fördelat på 865 meter fördelat på fem hål. Inom denna anomali har SGU påträffat 1,26% koppar, 49% järn samt REE. Avsikten är att borra den östra anomalin i samband med den västra.

Bolaget lämnade i mars 2022 in en arbetsplan för borrkampanjen till berörda markägare samt Bergsstaten. Utöver detta ansökte bolaget även om tillstånd för terrängkörning hos Länsstyrelsen i Västmanland.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

”Jag ser fram mot den kommande borrkampanjen på Kallmora. Förra årets borrkampanj var en stor framgång för bolaget. Sedan dess har vi även utfört omfattande geofysiska mätningar som indikerar på fortsatt goda resultat vid denna borrkampanj.”

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    [email protected]

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335