Holmasjön Prospektering AB har påbörjat I.P. mätning på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Elektriska I.P. mätningar har påbörjats under vecka 29 på undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Arbetet utförs för att identifiera kommande borrplatser.

En I.P. anomali har redan bekräftats. Anomalin sammanfaller med tidigare uppmätta magnetiska samt VLF anomalier samt det västra borrhålet där järn, koppar, zink och bly bekräftats.

I.P. mätningarna kommer utföras i två etapper där den första etappen har påbörjats och den andra etappen planeras till augusti 2021. Varje etapp uppskattas ta en vecka i fält.

I.P. mätning är en mätmetod där man undersöker elektrisk ledning i marken. Mätmetoden kan identifiera löst sammansatta sulfider (ex. koppar) som tidigare VLF mätning inte kunnat upptäcka. I.P. mätningen har även en djupkänning ner mot 1000 meter vilket som betyder att bolaget med denna metod kan se eventuella mineraler som ligger djupare än vi kunnat se med VLF utrustningen.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

Jag ser fram emot vad I.P. mätningen resulterar i. Mätningen kommer även ligga till grund för kommande borrprogram på de båda anomalierna.

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335