Holmasjön Prospektering AB har lämnat in en arbetsplan för att utreda utsträckningen av en I.P. anomali inom Kallmorafältet

En arbetsplan har lämnats in till Bergsstaten samt markägare för att informera om I.P. mätning på undersökningstillstånd Långgruvan Norra för att följa upp en elektrisk I.P. anomali som förra året påträffades på angränsande Kallmora nr 3.

En stark I.P anomali som sammanfaller med en magnetisk anomali påträffades 2021 på gruvområdet Långgruvan inom undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Anomalin är upp till 100 meter bred i öst-västlig riktning samt 300 meter lång i nord-sydlig riktning inom Kallmora nr 3. Mycket höga I.P. värden noterades på den norra delen av denna anomali vilket indikerar på en potentiell förlängning norrut in på undersökningstillstånd Långgruvan Norra.

Mätningarna på Långgruvan Norra avses påbörjas under andra kvartalet 2022 för att följa upp anomalins utsträckning.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Jag ser fram mot att påbörja denna mätning och därmed få reda på I.P. anomalins totala utsträckning. Anomalin bedöms redan som mycket intressant pågrund av höga I.P. värden."

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335