Holmasjön Prospektering AB har erhållit svar från extern expertis (second opinion) gällande undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") har erhållit svar från extern expertis s.k. second opinion gällande tolkning av I.P. mätning samt placering av framtida borrhål inom den västra anomalin. I maj 2021 borrades ett hål på anomalin som efter analys visade sig innehålla 13,75% bly, 6,61% zink, koppar och järn samt flera sällsynta jordartsmetaller.

Fyra borrhål har rekommenderats inom den västra anomalin med ca 100 meter mellan borrhålen. Placeringen av borrhålen har efter granskning av second opinion flyttats mellan 5 och 35 meter från de platser bolaget först blev rekommenderade. Detta för att erhålla optimalt resultat.

Efter att inhämtat s.k. second opinion av tolkningen från I.P. mätningen, påvisas en djupkänning på ca 350 meter. Utlåtandet bekräftar den tidigare tolkningen om att anomalin vid samtliga föreslagna hål är relativt ytliga, med en början på 15 till 20 meters djup på den västra delen av anomalin och blir något djupare i den östra delen av anomalin.

Bolaget kommer nu påbörja arbetet med upphandling av borrtjänster samt ansöka om tillstånd för borrprogrammet. Målet är fortsatt att kunna utföra borrprogrammet redan under det fjärde kvartalet 2021.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Inhämtningen av en second opinion stärker resultatet från tidigare arbeten på den västra anomalin, den bekräftar även att Bolaget har en borrvärd anomali. Utlåtandet föreslog dock visa förändringar gällande placeringen av borrhålen, samt kunde slå fast att djupkänningen från den elektriska I.P. mätningen är ca 350 meter. Jag känner mig trygg med utlåtandet och inväntar med spänning resultatet från borrprogrammet."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335