Holmasjön Prospektering AB har blivit rekommenderade att borra ytterligare 1300 meter på Kallmorafältet

Holmasjön Prospektering "Bolaget" har rekommenderats att borra 800 meter fördelat om fem hål på den östra anomalin inom undersökningstillstånd Kallmora. Utöver detta har bolaget sedan tidigare blivit rekommenderade att borra 500 meter fördelat på fem hål på den västra anomalin.

I maj 2021 borrade bolaget ett hål vardera på de båda anomalierna. Hålet på den västra anomalin innehöll halter upp till 13,75% bly och 6,61% zink samt koppar, järn och förhöjda halter av flera sällsynta jordartsmetaller. Hålet på den östra anomalin innehöll halter på 0,73% koppar och 37% järn samt flera sällsynta jordartsmetaller på endast ett fåtal meters djup.

Syftet med kommande borrprogram är att undersöka utsträckningen på de mineraler som påträffades i maj. Påträffas mineraler i dessa borrhål kommer de även ligga till grund för en framtida ansökan om bearbetningskoncession.

Utöver borrningarna har Holmasjön Prospektering AB blivit rekommenderade ytterligare prospekteringsinsatser som utökar potentialen för Kallmorafältet.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Detta är mycket positiva nyheter då även extern expertis anser Kallmora vara mycket intressant. Utlåtandet om borrningarna är densamma som presenterades tidigare i december vilket styrker att borrplatserna är korrekt placerade för att erhålla goda resultat. Vi kommer efter nyår påbörja arbetet med upphandling av borrtjänster samt ansöka om de tillstånd som krävs för borrningarna. Borrningarna planerar påbörjas under våren/ sommaren 2022."

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335