Holmasjön Prospektering AB har beslutat om ett arbetsprogram på Kleva nr 3

Holmasjön Prospektering AB har tagit fram ett arbetsprogram för Kleva nr 3. Arbetsprogrammet består av elektrisk I.P. mätning på Kleva för att undersöka om I.P. anomalin på östra delen av undersökningstillstånd Holmasjön fortsätter till Kleva gruva.

I.P mätningar på undersökningstillstånd Holmasjön nr 1 identifierade 2014 en anomali på gränsen mellan Holmasjön och Kleva. Bolaget kunde inte fortsätta in på Kleva då ett annat bolag hade undersökningstillstånd över Kleva gruva. Inom Holmasjön nr 1 var I.P. anomalin 200 meter lång och vid tolkningen framgick att anomalin blev starkare österut mot Kleva gruva.

Holmasjön Prospektering AB avser under hösten 2021 att följa upp denna anomali österut mot Kleva gruva. Riktningen på anomalin tyder på att det är möjligt att anomalin fortsätter till Kleva gruva vilket i så fall skulle innebära att anomalin är 800 meter lång och upp till 100 meter bred.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det blir spännande att följa upp denna anomali och undersöka om den fortsätter till Kleva gruva. Skulle anomalin fortsätta till gruvan är detta mycket goda nyheter då det brutits 0,75% koppar, 2 till 3% nickel samt 0,2% kobolt i Kleva gruva."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335