Holmasjön Prospektering AB erhåller nytt undersökningstillstånd som kan leda till ytterligare borrningar på Kallmorafältet

Detta undersökningstillstånd kan vara en potentiell fortsättning på den västra anomalin från undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Den västra anomalin prov borrades i maj 2021.

På Kallmora nr 3 borrade bolaget ett hål i maj 2021 med halter på 13,75% bly, 6,61% zink samt järn, koppar och sällsynta jordartsmetaller. Hålet borrades av Dala Borrenergi till ett djup av 81 meter.

Bolaget blev i slutet av december rekommenderade att borra ytterligare fem hål med ett varierande djup på mellan 80 till 100 meter på den västra anomalin inom Kallmora nr 3 för att undersöka mineralernas utsträckning. Ett av borrhålen bolaget blivit rekommenderade är mindre än 100 meter från undersökningstillstånd Kallmora-Väst. Planerad borrstart är Q2 2022.

Holmasjön Prospektering AB avser att under 2022 utföra magnetiska samt elektriska mätningar på Kallmora-Väst för att undersöka en potentiell fortsättning av den västra anomalin.

Med detta tillstånd har bolaget 5,8 kilometer flygmagnetiska anomali enligt SGU:s kartor fördelat på tre undersökningstillstånd. Inom dessa undersökningstillstånd finns ett mycket stort antal gamla gruvor där det brutits järn, koppar, zink och bly från 1800 talet fram till 1970 talet.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Jag ser fram mot att påbörja fältarbeten på undersökningstillståndet för att fastställa ytterligare borrmål."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335