Holmasjön Prospektering AB bekräftar borrstart på Kallmorafältet

Holmasjön Prospektering AB har fått bekräftat av borrentreprenören att borrstart om fem borrningar på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 påbörjas den 30'e maj.

Avsikten med detta borrprogram är att undersöka utsträckningen av de höga halterna zink (6,61%) samt bly (13,75%) som påträffades på denna anomali vid förra årets borrkampanj. Utöver dessa halter påträffades även förhöjda halter järn, koppar samt REE. Borrprogramet omfattar fem hål om totalt 400 meter. Borrningarna planeras ta cirka tre veckor.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

" Det är glädjande att vi nu har ett datum för borrstart att se fram emot. Mycket talar för att detta borrprogram ska bli framgångsrikt. Dels förra årets borrprogram med höga halter av flera metaller samt kompletterande geofysik."

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    [email protected]

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335