Holmasjön Prospektering AB ansöker om ytterligare undersökningstillstånd nordöst om Kallmora

Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") har ansökt om ett nytt undersökningstillstånd nordöst om det befintliga undersökningstillståndet Kallmora nr 3. Syftet med ansökan är att kunna följa upp den I.P. anomali som Bolaget uppmätte vid Långgruvan, den nordöstra delen av Kallmora.

Vid I.P. mätningen på östra Kallmora uppmättes en stark I.P. anomali vid Långgruvan inom undersökningstillstånd Kallmoras nordöstra del. Anomalin sträcker sig från Långgruvan och fortsätter enligt mätningarna starkt norrut.

Då anomalin fortsätter norr om undersökningstillstånd Kallmora har Bolaget ansökt om ett nytt undersökningstillstånd med benämning Långgruvan Norra för att kunna följa upp utsträckningen på I.P. anomalin.

Så snart ansökan är beviljad avser Bolaget påbörja elektriska I.P. mätningar även för detta område.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Kallmora har visat sig vara Bolagets intressantaste projekt hittills. Tack vare de lovande resultaten från tidigare mätningar, ansökte Bolaget redan under sensommaren om ett undersökningstillstånd väster om Kallmora. Med den sista kompletterande ansökan känner jag därför att vi har säkrat upp hela området."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335