Första fasen av I.P. mätningar på Kallmora nr 3 resulterade i en omfattande anomali

Första fasen av den elektriska I.P. mätningen är nu genomförd på Kallmora nr 3. Första fasen är över den västra delen av tillståndet samt vid det västra borrhålet som borrades i maj 2021.

En 550 meter lång och 50 meter bred elektrisk I.P. anomali har uppmätts på den västra delen av undersökningstillstånd Kallmora nr 3. Anomalin sammanfaller även med tidigare uppmätta magnetiska samt VLF anomali i området samt det västra borrhålet där bolaget påträffade järn, koppar, zink och bly.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Det är goda nyheter att vi påträffat en omfattande I.P. anomali som sammanfaller med tidigare mätningar samt det västra borrhålet. Inom kort kommer även arbetet påbörjas över den östra delen av Kallmora."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335