Första borrhålet avslutades på 76,5 meter

Det första borrhålet i denna borrkampanj är nu färdigborrat. Hålet borrades till 76,5 meter och flera zoner med mineraler påträffades.

Borrningen av det första hålet i denna borrkampanj avslutades på 76,5 meter igår kväll (2022-06-14). En zon med järn påträffades mellan 3,6 till 10 meter. Det är för tidigt att uttala sig om halter då kärnorna först måste analyseras.

Mellan 10 till 25 meter påträffades flera kvartsgångar i vulkaniska bergarter. Bolaget avser att analysera dessa gällande guld. Detta då guld kan förekomma i kvartsgångar.

Från 25 meter till 71 meter förekom två former järn, magnetit och hematit. Järnhalter kan presenteras först efter analys. I detta intervall avser Bolaget även analysera kärnorna gällande sällsynta jordartsmetaller REE.

Borriggen har nu flyttats till den andra borrplatsen av fem. En uppdatering kommer så snart detta hål är avslutat.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar.

"Jag ser fram mot analyssvaren gällande järnet samt kvartsgångarna. Svar beräknas under augusti/september månad."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    [email protected]

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335