Förlängning av teckningstid

På grund av tekniska problem har erbjudandet till Masify Capital ABs ("Bolaget" eller "Masify") obligationsinnehavare inte skickats ut i rätt tid. Mot denna bakgrund har styrelsen idag beslutat om att förlänga teckningstiden för samtliga pågående emissioner i Bolaget. Sista dag för teckning i aktuella emissioner är onsdagen den 11 juli 2018 kl 16:00.

Stockholm 2018-06-27

Styrelsen

För mer information kontakta:
Andreas Borg, VD
Masify Capital AB
Tel. +46(0)76 185 84 70
E-post: [email protected]


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335