Flera omfattande I.P. anomalier har uppmätts på undersökningstillstånd Kallmora nr 3

Inom den östra delen av undersökningstillstånd Kallmora nr 3 har Holmasjön Prospektering AB ("Bolaget") utfört en elektrisk I.P. mätning. Inom detta område har bolaget identifierat minst tre I.P. anomalier varav en där bolaget borrade ett hål (0,73% koppar, 37% järn samt sällsynta jordartsmetaller) i maj 2021.

En av anomalierna sträcker sig från den nedlagda Långgruvan inom den nordöstra delen av Kallmora. Denna anomali är mycket stark med mycket höga I.P. värden. Det är för tidigt att yttra sig om anomalins utsträckning innan en grundlig tolkning utförts av I.P. mätningen.

En I.P. anomali påträffades även där Bolaget borrade ett hål i maj 2021 (0,73% koppar, 37% järn samt sällsynta jordartsmetaller). Vid borrhålet erhölls tydligt förhöjda I.P. värden.

En omfattande I.P. anomali upptäcktes även vid Stripås koppargruvor i den östra delen av Kallmora. Inom detta gruvområde har SGU tagit stenprover som innehåller upp till 0,97% koppar samt de sällsynta jordartsmetallerna cerium (0,53%) samt neodym (0,19%). Denna anomali är minst 300 meter lång samt upp till 90 meter bred. Bolaget har inte identifierat anomalins västra ände, vilket tyder på att anomalin kan vara betydligt större.

Bolaget kommer gå vidare med att tolka resultaten från I.P. mätningen, ta fram geofysiska kartor för att få en tydligare bild av anomaliernas storlek och utsträckning. Bolaget bedömer även chanserna som goda för att dessa anomalier resulterar i ytterligare borrhål på östra delen av Kallmora.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Jag ser framemot tolkningsresultatet av mätningarna från extern expertis. Genom tolkningarna får Bolaget bättre kännedom om området, vilket i sin tur leder till ökad evidens inför framtida utvärderingar av såväl värderingar av råvaror, kommande borrprogram samt goda underlag inför ansökan om bearbetningskoncession på området."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335