Borrkampanjen på Kallmora har påbörjats

Borrkampanjen på Kallmora omfattar fem hål om totalt 400 meter på den västra anomalin.

Borrkampanjen på undersökningstillstånd Kallmora nr 3 utförs för att undersöka utsträckningen av vad som resulterar i den omfattande magnetiska samt elektriska anomalin bolaget påvisat på den västra delen av Kallmora nr 3. Borrhålen är placerade cirka 100 meter från varandra i öst-västlig riktning för att undersöka vad som resulterar i denna anomali.

I maj 2021 borrades ett hål på denna anomali. Hålet borrades till 81,61 meter och påträffade höga halter bly (13,75%) samt zink (6,61%). Utöver dessa höga halter påträffades även silver, koppar och järn samt förhöjda halter av flera sällsynta jordartsmetaller (REE).

Holmasjön Prospektering AB avser presentera preliminära resultat, hål för hål och senare en fullständig presentation efter att borrkärnorna analyserats. Borrhålen planeras ta tre till fyra dagar att färdigställa.

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Förra årets borrkampanj på Kallmora var en stor framgång. Jag ser fram mot denna borrkampanj och hoppas på liknande resultat som vid förra årets hål på den västra anomalin på undersökningstillstånd Kallmora nr 3."

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14                                         

553 22 Jönköping                                    [email protected]

073 044 40 42                                          www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoteds OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335