Analys av borrkärnor bekräftar tolv metaller varav sex sällsynta jordartsmetaller

Efter borrkärnorna från Kallmora analyserats av ALS Scandinavia erhöll Holmasjön Prospektering AB resultatet att borrkärnorna innehåller koppar, bly, zink, järn, mangan och magnesium samt flera sällsynta jordartsmetaller.

Från det västra hålet (SG-21-1) skickades 14 prover från borrkärnan till analys. Prov SG09 till SG11 bedöms vara av störst intresse med flera metaller samt förhöjda värden med sällsynta jordartsmetaller. Från SG09 till SG11 är det en mäktighet på 3,95 meter, från 50,00 meters djup till 53,95 meters djup.

Prov SG09 innehåller 0,48% mangan (Mn), 0,85% bly (Pb), 2,43% zink (Zn) och 3,98% magnesium (Mg) samt de sällsynta jordartsmetallerna cerium (Ce), lantan (La), neodym (Nd) samt zirkonium (Zr).

Prov SG10 innehåller de högsta halterna med 13,75% bly, 6,61% zink samt 0,14% koppar (Cu), 26,70% järn (Fe) samt mangan och magnesium. Provet innehåller även förhöjda halter av jordartsmetallen cerium.

Fyra prover skickades på analys från det östra hålet (SK-21-1). Dessa prover bedöms vara mycket intressanta med höga halter koppar 0,73% och järn 37% samt magnesium. Det är även mycket fördelaktigt att metallerna påträffats så ytligt, från 4,30 meters djup till 10,88 meters djup.

Förhöjda halter mangan 0,18% samt de sällsynta jordartsmetallerna ytrium (Y) och zirkonium (Zr) påträffades även i det östra hålet.

Utöver borrhålet (SK-21-1) på den östra anomalin har även SGU tagit stenprover som innehåller höga halter koppar och järn samt de sällsynta jordartsmetallerna lantan, cerium och neodym.

Västra borrhålet

Borrhål SG-21-1

Från

Till

Längd

Cu

Fe

Mn

Pb

Zn

Mg

SG01

24,90

26,00

1,10

11 ppm

6,21%

318 ppm

6 ppm

9 ppm

0,67%

SG02

26,00

27,00

1,00

38 ppm

6,47%

702 ppm

9 ppm

48 ppm

1,91%

SG03

27,00

28,60

1,60

2 ppm

4,21%

459 ppm

8 ppm

12 ppm

1,08%

SG04

29,60

31,60

2,00

2 ppm

21%

240 ppm

17 ppm

5 ppm

0,21%

SG05

31,60

33,60

2,00

1 ppm

12,85%

0,91%

22 ppm

17 ppm

0,50%

SG06

33,60

35,55

1,95

1 ppm

11,75%

538 ppm

25 ppm

14 ppm

0,72%

SG07

40,15

41,00

0,85

1 ppm

14,65%

0,12%

20 ppm

40 ppm

3,25%

SG08

41,00

42,45

1,45

3 ppm

10,60%

675 ppm

23 ppm

19 ppm

0,97%

SG09

50,00

51,80

1,80

361 ppm

11,75%

0,48%

0,85%

2,43%

3,98%

SG10

51,80

52,90

1,10

0,14%

26,70%

0,11%

13,75%

6,61%

1,16%

SG11

52,90

53,95

1,05

419 ppm

10%

0,41%

0,74%

0,92%

1,10%

SG12

77,00

79,20

2,20

110 ppm

9,21%

252 ppm

174 ppm

80 ppm

1,11%

SG13

79,20

80,56

1,36

276 ppm

21,30%

959 ppm

65 ppm

65 ppm

1,39%

SG14

80,56

81,61

1,05

66 ppm

8,89%

378 ppm

73 ppm

40 ppm

0,84%

Metaller nedan är sällsynta jordartsmetaller (REE)

Borrhål SG-21-1 Från Till Längd Ce La Sr Nd Rb Zr
SG01 24,90 26,00 1,10 126 ppm 63 ppm 18 ppm 59 ppm 73 ppm 118 ppm
SG02 26,00 27,00 1,00 79,5 ppm 38 ppm 98,9 ppm 39,1 ppm 91,8 ppm 133 ppm
SG03 27,00 28,60 1,60 136,5 ppm 67 ppm 15,3 ppm 63,3 ppm 123,5 ppm 164 ppm
SG04 29,60 31,60 2,00 52,5 ppm 31,4 ppm 12,7 ppm 24,5 ppm 30 ppm 49 ppm
SG05 31,60 33,60 2,00 55,4 ppm 37 ppm 40,1 ppm 25,7 ppm 61,7 ppm 83 ppm
SG06 33,60 35,55 1,95 79,8 ppm 43,3 ppm 32,1 ppm 37,3 ppm 109 ppm 121 ppm
SG07 40,15 41,00 0,85 194 ppm 90,6 ppm 29,9 ppm 93,7 ppm 127,5 ppm 111 ppm
SG08 41,00 42,45 1,45 94,8 ppm 52,9 ppm 45,5 ppm 46,5 ppm 57,4 ppm 131 ppm
SG09 50,00 51,80 1,80 228 ppm 134 ppm 68,9 ppm 102,5 ppm 28,9 ppm 237 ppm
SG10 51,80 52,90 1,10 137,5 ppm 89 ppm 13,1 ppm 60,8 ppm 13 ppm 72 ppm
SG11 52,90 53,95 1,05 110,5 ppm 64,7 ppm 26,4 ppm 49,8 ppm 69,4 ppm 203 ppm
SG12 77,00 79,20 2,20 143,5 ppm 79 ppm 79,1 ppm 66,5 ppm 41 ppm 203 ppm
SG13 79,20 80,56 1,36 137 ppm 76,9 ppm 84,5 ppm 64,2 ppm 60,8 ppm 206 ppm
SG14 80,56 81,61 1,05 188 ppm 109 ppm 108 ppm 81,3 ppm 44,8 ppm 207 ppm

Östra borrhålet

Från Till Längd Cu Fe Mg Y Zr
4,30 5,95 1,65 208 ppm 0,01% 3,88% 55,7 ppm 111 ppm
5,95 7,45 1,50 0,46% 37% 0,98% 123,5 ppm 20 ppm
7,45 8,90 1,45 0,73% 21,40% 2,00% 105,0 ppm 64 ppm
8,90 10,88 1,98 0,15% 19,20% 2,19% 60,7 ppm 79 ppm

VD Carl-Adam Anderssons kommentar

"Analyssvaren bekräftar de mineraler geologen kunde identifiera efter borrningarna i maj samt kunnat påvisa förhöjda halter av sällsynta jordartsmetaller (REE). Analyssvaren har stärkt vår tro på området då vi kunnat påvisa höga mineralhalter i båda anomalierna vi borrat. Bolaget har redan gått vidare med en elektrisk I.P. mätning för att identifiera flera borrplatser till ett större borrprogram på båda anomalierna. Målsättning är att därefter ansöka om och erhålla en bearbetningskoncession."

Kontakt

Holmasjön Prospektering AB

Slottsgatan 14

553 22 Jönköping [email protected]

073 044 40 42 www.holmasjon.se

Holmasjön Prospektering AB identifierar och utvecklar mineraltillgångar genom egen prospektering. Bolaget fokuserar sin verksamhet mot bas- och ädelmetallförekomster samt sällsynta jordartsmetaller (REE).

Bolaget avser att identifiera och utveckla dessa metaller och mineraler i Sverige och andra politiskt stabila länder för att kunna tillgodose ett växande efterfråga.

Inom bolaget finns lång erfarenhet av geofysik nationellt och internationellt. Bolaget har även goda kontakter inom geofysik, tolkning, analys och borrning. Ledningen i bolaget har även tidigare erfarenhet att driva prospekteringsbolag till börsen.

Holmasjön Prospektering AB:s ägarbolag Masify Capital AB:s B-aktie handlas på Bequoted's OTC-lista under ticker MASI-B med ISIN-kod SE0008991335.


Om Masify

Prenumerera

Få löpande information från Masify via e-post.

Handelsinformation

Marknad beQuoted inofficiella Kortnamn MASI-B ISIN-kod SE0008991335