Pressmeddelanden

REG
Mälaråsen AB publicerar årsredovisning för 2022 Mälaråsen AB publicerar årsredovisning för 2022.  Årsredovisningen för 2022 återfinns även på bolagets hemsida: https://www.malarasen.se/investor-relations/finansiella-rapporter/...
REG
Kallelse till årsstämma i Mälaråsen AB Aktieägarna i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, kallas härmed till årsstämma den 16 februari 2023 klockan 13.00 i Pareto Business Management AB:s lokaler på Be...
REG MAR
Mälaråsen AB bokslutskommuniké januari - december 2022 Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilling har slutförts, vilken inte innebar någon väsentlig påverkan på värdejusterat eget...
REG MAR
Mälaråsen AB delårsrapport januari - september 2022 Bolaget frånträdde den 30 september 2022 sina samtliga fastighetsägande dotterbolag. Processen kring transaktion och tillträde har löpt på väl och slutlig reglering av köpeskilli...
Mälaråsen AB avslutar avtal med likviditetsgarant Mälaråsen AB meddelar idag att bolaget har beslutat att avsluta avtalet med Pareto Securities som likviditetsgarant med anledning av att bolaget avyttrat hela sin verksamhet och...
Kommuniké från Mälaråsen AB (publ):s extra bolagsstämma den 25 oktober 2022 och yttrande från styrelsen avseende förestående slutlig utskiftning Extra bolagsstämma i Mälaråsen AB (publ) ("Bolaget"), org.nr 559059-8594, hölls idag den 25 oktober 2022 med stöd av lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta g...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT

Om Mälaråsen

Mälaråsen är ett svenskt fastighetsbolag som sedan september 2016 indirekt äger en fastighetsportfölj i Stockholmsområdet och Uppsala, fullt uthyrd till Volvo Personvagnar AB.

Webbplats
www.malarasen.se
Bransch
Fastigheter

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Spotlight Stock Market Kortnamn MALAR ISIN-kod SE0008937411

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]