VD summerar hösten: en projektuppdatering av Mo i Rana projektet

Under hösten har Mahvie Minerals AB (publ) utvecklas positivt. Bolaget noterades på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME den 18 november och handeln har varit omfattande. Bolagets verksamhet och dess förutsättningar har även presenterats vid ett flertal tillfällen. Arbetet med gruvutvecklingen nu inletts på allvar. Den tillgängliga informationen har börjat sammanställas och Bolaget har presenterat en första modell över Mofjell. I projektet finns en mycket stor mängd data och information tillgänglig. Att sätta samman en konsoliderad bild över hela området i Mo är en stor uppgift och arbetet att förfina modellen pågår fortlöpande. För närvarande framträder en bild av tre olika projektområden: Mofjell, Sölvberg och Hellerfjell. Mofjell är den gamla gruvan och kvarvarande mineralisering medan de andra två områdena är mer av "blue sky"-karaktär även om en del arbeten genomförts där över åren. Gå gärna in på Bolagets hemsida och titta på en film över Mo i Rana och Mofjell.

Bolaget har genomfört ett antal besök i Mo och dessa har genomgående har varit positiva. God kontakt har etablerats med Terrateam som deponerar flygaska i delar av den utbrutna gruvan. Terrateam har noggrant undvikit potentiella malmförande delar vilket innebär att mycket liten konkurens om utrymme finns. Via diskussioner med Mo Industripark har Bolaget även kunna inspektera den järnvägstunnel som finns och som kan komma att användas som utgångspunkt för inledande borrningar. Vissa säkerhetsarrangemang och tillgänglighet på relevanta borriggar återstår att säkerställa.

För närvarande håller Bolaget på att handla upp ett borrprogram och räknar med att börja borra tidigt på det nya året. En tydligare tidplan kommer att meddelas när upphandlingen är genomförd. Parallellt med detta pågår arbetet med att ta fram en uppdaterad mineraltillgångsbedömning.

Vi ser fram mot ett spännande 2023.

Vänliga hälsningar, God Jul och Gott Nytt År // Per Storm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Bifogade filer

VD-brev-uppdatering.pdf

Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210