REG MAR
Mahvie Mineral offentliggör bokslutskommuniké för 2023 Fjärde kvartalet 2023 (oktober - december)  Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes (). • Intäkterna för det fjärde kvarta...
REG MAR
Mineraltillgången i Mo i Rana väsentligt större än förväntat En kvalificerad extern utvärderare har genomfört en uppskattning av mineraltillgångarna av Mofjellprojektet i Mo i Rana. Den antagna mineraltillgången är på 8,9 miljoner ton vid...
Mahvie Minerals deltar på Future Mines and Minerals 2024 Den 30 januari kommer Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") att delta på Future Mines and Minerals. Konferensen är en internationell prospekterings- och g...
Mahvie Minerals: uppdatering av guldprojektet Haveri Lyckad emission - säkrat initialt kapitalbehov Under oktober genomförde Bolaget en riktad nyemission på 6,5 miljoner kronor till ett antal kvalificerade investerare i syfte att s...
REG MAR
Mahvie Minerals: Goda analysresultat från prospektering i Mo i Rana Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har erhållit analysresultat från den inledande borrkampanjen under våren 2023. Resultaten är mycket goda, kortare in...
Mahvie Minerals beslutar om riktad emission av aktier och slutför det finansiella åtagandet mot EMX Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 18 oktober 2023, beslutat om en riktad e...
REG MAR
Mahvie Mineral offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023 Tredje kvartalet 2023 (juli-september) • Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK • Resultatet efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1 369 (-1 143...
Projektuppdatering Mo i Rana-projektet, Mahvie Minerals Verksamheten i Mahvie Minerals har sedan starten för ett drygt ett och ett halvt år sedan utvecklats enligt plan. Jag skriver till er för att berätta om vad som händer i bolaget...
Kommuniké från extra bolagsstämma i Mahvie Minerals Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget" eller "Mahvie") har den 18 oktober 2023 hållit extra bolagsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.
Kallelse till extra bolagsstämma i Mahvie Minerals AB (publ) Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ), org nr 559326-0366 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 18 oktober 2023 kl. 11.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm, S...
REG MAR
Mahvie Minerals AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 6,5 MSEK Styrelsen i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie" eller "Bolaget") har idag, förutsatt bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad nyemission av 16 250 000 akti...
REG MAR
Mahvie Minerals utreder förutsättningarna för en riktad nyemission. Mahvie Minerals AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier om c:a fem (5) miljoner kronor.
Mahvie Minerals meddelar utfall av nyttjande av teckningsoptioner serie TO1 Den 15 september 2023 avslutades nyttjandeperioden för Mahvie Minerals AB (publ):s ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO1 ("Tecknings-optionerna"), so...
Mahvie Minerals: guldprojektet Haveri får förlängt undersökningstillstånd Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har erhållit en förlängning på undersökningstillståndet Haveri i västra Finland. Bolaget har inlett planering för ko...
REG MAR
Mahvie Mineral offentliggör delårsrapport för andra kvartalet 2023 Andra kvartalet 2023 (april-juni)  • Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till 0 (0) TSEK • Resultatet efter skatt för det andra kvartalet uppgick till -1 992 (-435) TSEK...
Mahvie Minerals: analyser av äldre kärnor stödjer pågående prospektering i Mo i Rana Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har erhållit resultat från analyser gjorda på äldre borrkärnor som hittills inte provtagits. Resultaten stödjer de a...
Mahvie Minerals nyhetsbrev juni 2023 Bästa investerare/aktieägare,
Kommuniké från årsstämma i Mahvie Minerals Aktieägarna i Mahvie Minerals AB (publ) ("Bolaget" eller "Mahvie") har den 10 maj 2023 hållit årsstämma i Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210