RÄTTELSE Delårsrapport tredje kvartalet 2022 för Mahvie Minerals AB (publ)

I pressmeddelande publicerat 2022-11-07 kl. 13.00 redovisades resultat per aktie felaktigt. Den korrekta siffran för tredje kvartalet är -0,05 (0,0) SEK och för de första nio månaderna är den korrekta siffran -0,24 (0,0) SEK.

Även tabellerna "Resultaträkning - Koncernen" på sidan 6 och "Resultaträkning - Moderbolaget" på sid 9 i delårsrapporten för tredje kvartalet 2022 har blivit fel. Den korrekta siffran för "Rörelseresultat" avseende juli-september 2022, under "Resultaträkning - Koncernen", är -1 136 TSEK. Den korrekta siffran för "Summa finansiella poster" för samma period är -7 TSEK.  Vidare är den korrekta siffran för "Rörelseresultat för perioden juli-september 2022, under "Resultaträkning - Moderbolaget", -1 118 TSEK. Den korrekta siffran för "Resultat efter finansiella poster" för samma period är -1 125 TSEK och "Periodens resultat" för samma period är -1 125. Uppdaterad version av delårsrapporten bifogas.

Inga förändringar för verksamheten under perioden januari till september 2022 har skett.

Korrigerat pressmeddelande återfinns nedan med länk till den likaså korrigerade delårsrapporten för tredje kvartalet 2022.

 

 

Delårsrapport juli - september 2022

Jämförelsetal från motsvarande period under det föregående verksamhetsåret anges inom parentes ().

Tredje kvartalet 2022 (juli - september)

 • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,1 (0) MSEK
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,05 (0) SEK

Första nio månaderna 2022 (januari - september)

 • Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -1,8 (0) MSEK
 • Resultatet per aktie för första nio månaderna uppgick till -0,24 (0) SEK

Väsentliga händelser under perioden

 • Förvärv av samtliga aktier i Palmex Mining Oy
 • Extra bolagsstämma den 22 juli 2022
 • Extra bolagsstämma den 9 september 2022
 • Spridning av Bolagets aktier

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mahvie Minerals genomför sammanläggning av aktier

Stockholm den 11 november 2022

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210