Mahvie Minerals: uppdatering av arbeten på guldprojektet Haveri

Vi har just avslutat om-karteringen av vissa borrkärnor från guldprojektet Haveri i Finland. Vi bedömer att resultatet är så bra som vi hade kunnat hoppats på. Identifiering av höga, tidigare kända men av tidigare ägare dåligt kommunicerade halter stärker projektet väsentligt. Den viktigaste insikten är att i många fall har analysprover tagits utan relevant hänsyn till borrkärnornas geologiska gränser. Det har inneburit att de guldhalter som tidigare används vid olika bedömningar med största sannolikhet varit för låga

Fortsatt utveckling av Haveriprojektet

I vår förra projektuppdatering kallade jag Haveriprojektet för en oslipad diamant. I det fortsatta arbetet att utveckla projektet blir det alltmer tydligt att så är fallet. Vårt mål är att påbörja borrningar så snart som möjligt och för att få ut mest effekt av kommande borrkampanj har vi nu analyserat (om) en del grundläggande, tidigare resultat.

Det vi började med var att kartera om äldre borrkärnor. Det innebär att man plockar fram kärnorna från förrådet, konstaterar att de geografiskt finns där de ska vara (vilket inte alltid är fallet) och går igenom geologin med nya ögon. Vi säger att vi använder ny och modern teknik. Detta gäller även idéer och uppfattningar om geologin, då geovetenskapen ständigt utvecklas och omtolkningar av gamla analyser kan ge nya resultat. Med ett exempel från en annan bransch hittade Lundin Energy det stora Johan Sverdrup-fältet genom att Lundins chefsgeolog initierade en omfattande omtolkning av tillgängligt material.

Således, om- och nytolkningar av existerande borrkärnor och geologisk information är vanligt och viktigt. I vårt fall identifierade de engagerade geologerna från vår konsult Geopool områden i borrkärnorna vilka innehöll mycket höga guldhalter, något som i och för sig varit känt sedan tidigare men detta verkar inte ha fått genomslag i de bedömningar som gjorts av Haveriprojektet. Att dessa halter inte slagit igenom i den samlade bedömningen berodde sannolikt på dålig geologisk kontroll vid provtagning. Detta har lett till att de halter som användes vid mineraltillgångsbedömningen I PEA:an (se www.mahvieminerals.se) sannolikt var för lågt beräknade.

Ny prospekteringsidé

Den nya genomgång som nu gjorts (se Mahvie Minerals webbplats) visar på att den reviderade prospekteringsidén, att försöka hitta brytbara områden med högre halter, förefaller bli den riktiga. Överenstämmelsen mellan tidigare identifierade områden med hög halt överensstämmer med våra nya bedömningar med modern kunskap. Vad som nu är tydligt är att förekomsten kan innehålla områden med höga guldhalter, s.k. "nuggeteffekt". Detta gör att kommande borrning och kommande bedömningar av brytbarhet kan göras på ett på ett effektivare sätt och med förhoppningsvis större precision.

 Fortsättningen av projektet innebär nu pågår en planering av kommande borrningar. Ett antal borrentreprenörer är kontaktade och offerter har erhållits för bedömning. Vi återkommer så snart som möjligt med information om när och hur borrningarna skall genomföras.

Den oslipade diamanten visar sig alltmer vara just det, oslipad men med än större potential!

Vänliga hälsningar // Per Storm

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210