Mahvie Minerals presenterar första modell av Mofjellprojektet

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") kan idag presentera en första 3D-modell över Mofjellprojektet i Mo i Rana som bygger på historiska borrhål och datapunkter. Modellen utgör en grund för den inledande borrning som kommer att påbörjas inom kort.

Mahvie Minerals har sedan tillträdet av projektet arbetat med att samla in och sammanställa den stora mängd information som Bolaget erhållit och införskaffat sedan förvärvet av det norska projektet i februari 2022. Informationen har sammanställts och en första modell för Mofjellprojektet kan därmed presenteras. Tanken är att modellen kommer att ligga till grund för initial borrning som kan komma att genomföras antingen från markytan (dagen) eller från en äldre tunnel givet att säkerhet och effektivitet kan säkerställas. Borresultaten ska bidra till att generera en mineraltillgångsbedömning enligt gängse standarder.

Modellen (se bifogad fil) bygger på över 1 400 historiska borrhål (över 65 000 m), kemiska analyser och gruvsektioner. Planerad provborrning kommer att testa kontinuteten av påvisade mineraltillgångar, säkerställa mineralhalterna och bekräfta den geologiska modellen.

 "Det är mycket glädjande att vi nu kan presentera en första modell för Mofjellprojektet. Som vi tidigare kommunicerat har vi haft tillgång till en mängd information som nu sammanställts för att snarast påbörja borrning och fortsatt projektutveckling", kommenterar Per Storm, VD för Mahvie Minerals.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210