REGMAR

Mahvie Minerals offentliggör delårsrapport för det tredje kvartalet 2022

Tredje kvartalet 2022 (juli - september)

 • Intäkterna för tredje kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,1 (0) MSEK
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,11 (0) SEK

 

Första nio månaderna 2022 (januari - september)

 • Intäkterna för första nio månaderna uppgick till 0 (0) MSEK
 • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -1,8 (0) MSEK
 • Resultatet per aktie för första nio månaderna uppgick till -0,17 (0) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

 • Förvärv av samtliga aktier i Palmex Mining Oy
 • Extra bolagsstämma den 22 juli 2022
 • Extra bolagsstämma den 9 september 2022
 • Spridning av Bolagets aktier

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Mahvie Minerals genomför sammanläggning av aktier

 

Stockholm den 7 november 2022

Styrelsen

 

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2022 kl. 13.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210