Mahvie Minerals nyhetsbrev juni 2023

Bästa investerare/aktieägare,

Under första halvåret 2023 har Mahvie Minerals rört sig i en positiv riktning. Först och främst genomfördes en företrädesemission under första kvartalet, vilket resulterade i ett emissionslikvid på 10,5 MSEK. Dessutom emitterades en teckningsoption, serie TO 1, vilket ytterligare kan bidra med kapital upp till 6,3 MSEK i september 2023. Kapitalet från dessa kommer att användas för ett fördjupat borrprogram och för att gå vidare med de tekno-ekonomiska studier, som krävs för att utveckla våra projekt.

Mo i Rana: Preliminära resultat tycks verifiera hypotes om mineralisering 

Leonhard Nilsen & Sønner AS, en lokal entreprenör i Mo i Rana, anställdes för att genomföra borr-programmet mellan april och början av juni. Borrhålens placering baserades på vår första modell över Mofjell och våra preliminära resultat tycks verifiera hypotesen att mineraliseringen förekommer i veck och i flera lager. Vi väntar nu på de kemiska analyser för att bekräfta detta. Därefter kommer ytterligare borrningar att genomföras för att kartlägga mineraliseringens storlek.

Vi har tagit värdefulla lärdomar från ett besök i den nedlagda gruvan i Mofjell, vilket kommer att stödja vårt fortsatta arbete. För att genomföra de inledande tekno-ekonomiska studierna har vi etablerat ett ramavtal med konsultföretaget Geosync, vilka vi redan har inlett ett samarbetet med sedan början av juni. Vi har också haft ingående diskussioner med berörda stakeholders och dessa samtal kommer att fortsätta under den kommande perioden.

Nu väntar vi på analysresultaten från borrkampanjen och fortsätter att arbeta med modelleringen av fyndigheten. Tillsammans med de tekno-ekonomiska studierna kommer dessa resultat att hjälpa oss att ta fram ramar för framtida produktion och kapitalbehov. Vi kommer att basera dessa ramar på jämförelser med liknande projekt. Vi har samtidigt möjlighet att förbättra och förfinas dessa ramar alltmer i takt med att vi erhåller mer och bättre information från våra borrningar.

Utveckling av guldfyndigheten i Haveri

För vårt guldprojekt i Finland, Haveri, har förlängningen av undersökningstillstånden gått ut på så kallat "hörande". Vi har fått in några få kommentarer och svar från olika intressenter. Kommentarer har vi besvarat och nu inväntar vi beslut. Vi har också planerat ett borrprogram inom de tidigare erhållna reservationszon och inom det ansökta undersökningstillståndet. För att påskynda processen med inleda borrning så snart tillståndet är förnyat har vi även kontaktat berörda mark- och sakägare.

Inom projektets ram har även påbörjat en 3D-modellering av tillgängliga data för Haveri med hjälp av Geopool, som också hanterar vår tillståndshantering i Finland. Vi har redan fått en första rapport och den ovan nämda planen för det inledande borrprogramet. Liksom i Mo-projektet kommer vi att använda tidigare kända gruvor som jämförelseobjekt, i detta fall tittar vi bland annat på Endomines guldgruva i Pampalo.

Basmetallers betydelse för den gröna omställningen

På marknadssidan har vi under våren publicerat tre "position papers" om bly, zink och koppar. Syftet med dessa dokument är att belysa hur viktiga basmetaller är för det moderna samhället och den gröna omställningen. Vi kommer att fortsätta att publicera liknande dokument under resten av året.

Sammanfattningsvis har vi under första halvåret i stort sett följt den plan vi presenterat. Vi har genom-fört ett inledande borrprogram, påbörjat modelleringen för att presentera en första mineraltillgång och startat de första tekno-ekonomiska studierna. För närvarande ser vi fram emot analysresultaten från borrningarna i Mo i Rana och att få förlängning av tillståndet i Haveri.

 Jag önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

 Vänliga hälsningar,

Per Storm

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210