Mahvie Minerals meddelar utfall av nyttjande av teckningsoptioner serie TO1

Den 15 september 2023 avslutades nyttjandeperioden för Mahvie Minerals AB (publ):s ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") teckningsoptioner av serie TO1 ("Tecknings-optionerna"), som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units i mars 2023. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågick från och med den 4 september 2023 till och med den 15 september 2023. Inga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades.

En (1) teckningsoption berättigade till teckning av en (1) ny aktie i Mahvie Minerals till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Inga teckningsoptioner av serie TO1 nyttjades. Därmed emitteras inga nya aktier med stöd av teckningsoptionerna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210