Mahvie Minerals: guldprojektet Haveri får förlängt undersökningstillstånd

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har erhållit en förlängning på undersökningstillståndet Haveri i västra Finland. Bolaget har inlett planering för kommande borrprogram som nu kan genomföras.

Den finska gruvtillståndsmyndigheten TUKES har den 30 augusti 2023 meddelat förlängning av malmletningstillståndet Haveri med koden ML2015:0033 (motsvarande svenskt under-sökningstillstånd) under perioden 30 augusti 2023 till 29 augusti 2026. Tillståndet vinner laga kraft tidigast den 7 oktober 2023, men myndighetens beslut om verkställighetsförordnande innebär att Bolaget kan påbörja undersökningsarbeten omedelbart.

"Det är glädjande att tillstånden nu är förlängt vilket gör att vi kan påbörja utvecklingen av Haveri-projektet på allvar. Området är mycket prospektivt och en stor mängd indikationen pekar på möjligheten att uppdatera nuvarande resurs såväl tonnage- som haltmässigt. En inledande planering för ett borrprogram har pågått en längre tid men nu kan vi tillsätta relevanta resurser för att driva utvecklingen framåt med högre hastighet. Vi ser fram mot att sätta spaden i backen och återöppna guldgruvan i Haveri" säger Mahvie Minerals VD Per Storm i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210