REGMAR

Mahvie Minerals: Goda analysresultat från prospektering i Mo i Rana

Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") har erhållit analysresultat från den inledande borrkampanjen under våren 2023. Resultaten är mycket goda, kortare intervaller med närmare 14 % zinkekvivalenter och genomgående goda metallhalter över långa intervaller. Bolaget kommer att använda sig av dessa resultat i det pågående arbetet med en första, modern, mineraltillgångsbedömning för Mo i Rana-förekomsten.

Mahvie Minerals AB (publ), "Mahvie Minerals" eller "Bolaget" har erhållit analysresultat från den första, inledande, borrkampanjen i Mo i Rana under våren och tidig sommar. Ett urval av resultaten framgår av tabell 1. Resultaten ligger i linje med vad som Bolaget förväntade sig men över kortare intervaller är resultaten betydligt bättre än vad som förväntats, se särskilt borrhål MM0001 samt borrhål MM0003.

Resultaten stödjer Bolagets antagande om att det finns betydande mineralisering oexploaterat i Mo i Ranaförekomsten. Efter den inledande mineraltillgångsbedömning som förväntas inom kort är ett naturligt nästa steg är utökade borrningar för att kartlägga storleken på kvarvarande mineralisering samt inledande tekniska studier, miljöstudier och ekonomiska bedömningar.

"Det är utomordentligt uppmuntrande resultat vi nu erhållit. Resultaten är helt i linje med förväntat och halterna är tom bättre än förväntat på vissa stället. Vårt antagande om Mo i Ranas utvecklings-potential har stärkts i och med resultaten och vi hoppas nu att kunna gå vidare med projektutveckling så snart som möjligt." kommenterar Mahvie Minerals VD Per Storm

Som utgångspunkt för planeringen av borrkampanjen arbetade Bolaget med en prospekteringsidé att kvarvarande mineralisering förelåg som en veckad struktur där stora delar av strukturen inte var kart-lagd vid gruvans nedläggning. De resultat som nu erhållits stödjer detta antagande. Bedömningen är alltså att existerar ytnära mineraliserade delar där inledande gruvbrytning är betydligt enklare än om mineralisering endast existerat på djupet.

Avseende enskilda element har total 423 prover analyserats. Av dessa har 12 guldhalter över 1 g/ton och av dessa har tre prover en guldhalt över 2 gram per ton och ett en halt över 5 g per ton. Bolaget har känt till att både guld och silver finns i mineraliseringen men då äldre provtagning inte alltid analyserade efter guld (då det tidigare var för dyrt att analysera efter guld). De guldhalter som nu erhållits i resultat tyder på att guld utgör en betydande del av det totala värdet i mineraliseringen. Detta gäller även för silver där 50 prover hade silverhalter över 20 gram per ton, 18 av dessa över 30 gram per ton, fyra över 50 gram per ton och ett prov över detektionsgränsen 100 gram per ton. Både guld och silver bidrar till att zinkekvivalenten (alla värdemetaller omräknade till zinkhalter genom att använda ingående metallhalter och rådande marknadspris) i flera prover blir betydligt högre än om guld- och silverhalterna skulle varit lägre.

För huvudmetallerna hade 26 prover en zinkhalt över 3 % zink varav 10 prover halter över 5 % och fyra halter över 10 % zink. Detta är mycket höga värden således. För bly hade 20 prov blyhalter över 1 % bly, sex av dessa över 2 % och två över 3 % bly. Eftersom det är känt sedan tidigare att det område som nu borrades inte är speciellt rikt på koppar så kopparhalterna ligger i linje med förväntade värden. Totalt hade 19 prover en kopparhalt över 0,5 % koppar och fem prover över 1 %. Totalt innebär detta att 57 prover hade en zinkekvivalent över 3 % (Zneq > 3 %), 26 prover över 5 % och 6 prover över 10 % zinkekvivalent. Detta är alltså också väldigt höga halter.

Utöver dessa prover återfanns både vismut och antimon med förhöjda halter jämfört med bakgrundshalter i proverna. Dessa element har dock inte använts i ekvivalentberäkningarna även om de i ett senare skede, när anrikningsförsök genomförts, kan visa sig vara värdefulla.

 

Tabell 1. Urval av resultat från analyser

Hålnr

Djup (från)

Längd (m)

Inklusive

ZnEQ %

Zn%

Cu%

Pb%

Ag ppm

Au ppm

MM0001

15,4

21,9

 

3,46

1,93

0,34

0,64

20,46

0,51

MM0001

19,1

11,2

Inklusive

4,83

2,71

0,46

0,93

29,62

0,81

MM0001

171,75

8,5

 

2,74

1,32

0,39

0,23

5,94

0,06

MM0001

174,8

1,7

Inklusive

4,64

2,55

0,61

0,20

7,86

0,08

MM0002

10,3

1,75

 

2,90

1,96

0,11

0,86

27,92

0,19

MM0002

11,05

1

Inklusive

3,66

2,58

0,10

1,11

32,06

0,18

MM0003

1,4

2,10

 

3,63

2,45

0,20

0,78

37,70

0,37

MM0003

35,1

8,75

 

3,14

1,99

0,21

0,70

23,78

0,66

MM0003

39,4

4,45

Inklusive

4,30

2,70

0,32

0,83

29,64

1,19

MM0003

47,35

24,85

 

2,05

1,19

0,19

0,38

10,30

0,21

MM0003

52,3

3,9

Inklusive

4,27

2,76

0,27

0,94

23,53

0,42

MM0003

76

16,85

 

6,94

5,00

0,35

1,17

15,87

0,29

MM0003

82,95

3,85

Inklusive

11,87

9,94

0,18

1,97

21,32

0,18

MM0003

89,5

1,9

Inklusive

13,93

8,76

1,02

2,74

26,89

0,52

MM0003

96,55

8,45

 

2,22

1,20

0,26

0,27

6,22

0,08

MM0003

100,9

4,1

Inklusive

3,52

2,15

0,33

0,46

9,80

0,12

MM0003

123,6

1,4

 

11,03

7,71

0,75

1,34

15,86

0,39

MM0003

131,15

3,15

 

2,40

1,28

0,24

0,52

17,67

1,20

MM0004

6,3

3,1

 

1,47

0,78

0,15

0,30

23,75

0,16

MM0004

30,65

3,25

 

1,79

0,98

0,17

0,37

17,06

0,39

MM0004

58,05

3,45

 

1,30

0,40

0,23

0,22

14,45

0,47

MM0005

33,1

5,75

 

1,41

0,95

0,11

0,17

4,01

0,06

MM0006

41,8

8,9

 

2,49

0,74

0,51

0,19

12,96

0,31

MM0006

41,8

1,25

Inklusive

3,42

1,66

0,47

0,38

13,91

0,11

MM0006

48,65

1,1

Inklusive

4,34

0,83

1,03

0,29

22,42

0,38

MM0007

0

4,15

 

1,94

1,12

0,19

0,29

13,25

0,20

MM0007

0

1

Inklusive

3,54

2,02

0,30

0,80

29,21

0,42

MM0009

12,65

11,55

 

1,37

0,70

0,17

0,19

8,57

0,20

MM0009

12,65

3,75

Inklusive

2,56

1,37

0,29

0,37

17,12

0,51

MM0009

34,3

6,25

 

2,00

0,97

0,27

0,23

12,78

0,30

MM0010

27,5

11,5

 

1,37

0,71

0,17

0,19

11,11

0,29

MM0010

59,3

3

 

3,89

1,73

0,58

0,41

28,58

0,73

MM0011

0

1,6

 

2,549827

1,29

0,32468

0,31678

34,94

0,407

 

 

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 21 november 2022 kl. 09.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210