REG

Mahvie Minerals genomför sammanläggning av aktier

Vid extra bolagsstämman i Mahvie Minerals AB (publ) ("Mahvie Minerals" eller "Bolaget") den 9 september 2022 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier varvid tio (10) befintliga aktier ska läggas samman till en (1) aktie (sammanläggning 1:10). Styrelsen i Bolaget har nu, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman, beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 14 oktober 2022.

Styrelsen i Mahvie Minerals har idag beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 14 oktober 2022. Det innebär att sista dag för handel före sammanläggningen är den 12 oktober 2022, och första dag för handel efter sammanläggningen är den 13 oktober 2022 - Bolagets aktier är dock inte upptagna till handel i dagsläget. Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Mahvie Minerals att från och med sammanläggningen ha en ny ISIN-kod: SE0018768210.

Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till sitt innehav per avstämningsdagen den 14 oktober 2022. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio (10) kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från de större aktieägarna EccaNordic Ab, Omnivation AB och Gradisca Invest AB för att innehavet ska bli jämnt delbart i sammanläggningen.

Efter genomförd sammanläggning av aktier kommer antalet aktier i Mahvie Minerals att minska från 108 111 106 till 10 811 110 aktier. Till följd av sammanläggningen kommer aktiens kvotvärde samtidigt att öka från cirka 0,005 SEK till cirka 0,050 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.

Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210