Information till nya och gamla aktieägare i Mahvie Minerals

Välkomna som ägare i Mahvie Minerals! Bolaget har inlett utvecklingen av basmetallprojektet Mofjell i Mo i Rana och förvärvat guldprojektet Haveri i Finland. Inledande arbeten har konfirmerat att Bolaget kan använda den omfattande mängden information som finns kring Mofjellt för fortsatt utveckling. I Bolagets guldprojekt finns en mängd intressanta uppslag med hög guldhalt som skall användas som utgångspunkt för fortsatt utveckling.

Mofjell-projektet handlar till stor del om att med nya ögon och ny teknik skapa ny kunskap för att bättre kunna bedöma lönsamheten i projektet. Glädjande är att vi nu erhållit resultat från den om-analysen av äldre borrkärnor som Bolaget genomförde under sommaren. De äldre analyser som finns i databaserna är fullt användbara för kommande mineraltillgångsbedömningar. Det är ett förväntat men viktigt resultat. Närmast pågår planering för ett första mindre borrprogram snarast med målet att kunna presentera en uppdaterad mineraltillgångsbedömning för att sedan utarbeta mer detaljerade planer för hur verksamheten snabbast möjligt kan komma i drift och hur fortsatt prospektering skall ske.

Den preliminära lönsamhetsbedömning (preliminary economic assessment, PEA) för Haveri-projektet som genomfördes 2014 konstaterade att är projektet lönsamt vid höga guldpriser men också känsligt för omvärldsförändringar. I området finns dock flera uppslag med högre guldhalter och efter en workshop med (kunniga) specialister fastställdes att inriktningen på kommande arbete blir att fokusera uppslag med högre guldhalter och försöka identifiera sammanhållna mineraliseringar som kan utgöra grunden för kommande gruvdrift.

Under sommaren har de transaktioner och stämmor varit nödvändiga för att möjliggöra en snabb notering av Bolagets aktier genomförts. Listningsprocessen pågår och målet är att Bolagets aktier skall upptas till handel på NGM i början av november. Notera att det antal aktier aktieägarna nu har erhållit är efter sammanläggningen med kvoten 1:10 (se separat pressmeddelande) och är det antal aktier tas med in i noteringen.

I ett stort antal publikationer beskrivs konsekvenserna av den gröna omställningen på efterfrågan av metaller[1]. I GTK:s omfattande studie bedöms att kopparreserverna (dvs planerad gruvkapacitet) måste öka med nästan åtta (7,7) gånger för att fasa ut fossilt bränsle. En slutsats är att alla metallprojekt som nu planeras är kritiska och att det sällan varit så goda planeringsförutsättningar.

Mahvie Minerals har nu påbörjat en tillväxtresa med målet att på ett ansvarsfullt sätt utveckla hållbara gruvor med goda förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. Välkomna som ägare på denna resa.

[1] Se t ex "Metals for Clean Energy" Eurometeaux & KU Leuven, 2022; Michaux S: "Asessments of the Physical Requirements to Globally Phase Out Fossil Fuels", GTK, 2022; "Minerals for Climate Action. The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition", World Bank Group, 2020 eller "Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU - A Foresight Study; Europeiska kommissionen, 2020

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210