REGMAR

Mahvie Minerals offentliggör delårsrapport för det fjärde kvartalet 2022

Fjärde kvartalet 2022 (oktober - december)

  • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0 (0) MSEK
  • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,60 (-0,01) MSEK
  • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,24 (-0,00) SEK

 

Helåret 2022 (januari - december)

  • Intäkterna för helåret 2022 uppgick till 0 (0) MSEK
  • Resultatet efter skatt för helåret 2022 uppgick till -4,30 (-0,01) MSEK
  • Resultatet per aktie för helåret 2022 uppgick till -0,40 (-0,00) SEK

 

Väsentliga händelser under perioden

  • Bolaget har genomfört en sammanläggning av aktier
  • Bolaget noterades på Nordic Growth Market, NGM den 18:e november
  • Bolaget presenterade en första modell över Mofjellet i Mo i Rana

 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

  • Bolaget har presenterat två "position papers" avseende två av Bolagets huvudsakliga värdemetaller, bly och zink.

 

Stockholm den 8 februari 2023

Styrelsen

Offentliggörande av information

Denna information är sådan information som Mahvie Minerals AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 8 februari kl. 08.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Storm, VD

Mail: [email protected]

Tel: +46 70-594 90 24

Om Mahvie Minerals AB (publ):

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller. Bolagets huvudsakliga tillgångar finns i norska Mo i Rana, ett välkänt industri- och gruvområde omfattande såväl smältverk som brytning av järnmalm samt det finska guldprojektet Haveri, beläget i Tammerfors guldbälte. Mahvie Minerals planerar att via prospektering utöka potential och mineraltillgångar samt påbörja utveckling av gruvverksamhet.

För mer information, se Mahvie Minerals hemsida: www.mahvieminerals.se.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: [email protected], är Bolagets Mentor.


Om Mahvie Minerals

Mahvie Minerals är ett nordiskt prospekterings- och gruvutvecklingsbolag med fokus på basmetaller, ädelmetaller och specialmetaller.

Webbplats
www.mahvieminerals.com
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Mahvie Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn MAHVIE ISIN-kod SE0018768210