Logistri Portfolio 1 AB (publ) utökar sitt säkerställda obligationslån med 350 miljoner kronor och genomför omstruktureringen

Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 26 september 2017 ett säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor med ISIN SE0010413989 ("Obligationen"). Genom ett skriftlig förfarande avslutat den 17 maj 2019 (det "Skriftliga Förfarandet") godkände obligationsinvesterarna att villkoren för Obligationen ändrades för att, bland annat, tillåta utgivandet av ytterligare obligationer inom ramen för Obligationen. Bolaget har denna dag emitterat nya obligationerna till ett värde av 350 miljoner kronor (de "Ytterligare Obligationerna"). Totalt har obligationer om ett värde av 725 miljoner kronor emitterats inom ramen för Obligationen.

Syftet med att utöka Obligationen är att delfinansiera betalningen av Bolagets förvärv av en fastighetsportfölj från dess moderbolag Logistri Fastighets AB (publ) ("Moderbolaget") som genomförts idag. Fastighetsportföljen förvärvades av Moderbolaget den 1 april 2019, bland annat med medel från ett säkerställt obligationslån om 350 miljoner kronor utgivet den 28 mars 2019 med ISIN SE0012455020 ("Moderbolagsobligationen"). Investerarna i Moderbolagsobligationen har idag erhållit obligationer under de Ytterligare Obligationerna i utbyte mot sina obligationer i Moderbolagsobligationen i enlighet med villkoren för Moderbolagsobligationen och det Skriftliga Förfarandet. Härmed har omstruktureringen (även kallad "Restructuring") under villkoren för Obligationen såsom ändrade den 17 maj 2019 genomförts.

18 juni 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD, +46 8 402 53 87

Denna information är sådan informationen som Logistri Portfolio 1 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juni 2019.


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat