Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2020-10-01 - 2020-12-31 · Hyresintäkter för perioden uppgick till 24 290 (27 485) tkr · Driftnetto för perioden uppgick till 22 797 (25 995) tkr · Periodens resultat uppgick till 129 871 (27 297) tkr ·...
REG MAR
REG MAR
REG MAR
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport januari-mars 2020 Perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 (Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes) • Intäkterna uppgick till 25 408 (12 065) tkr • Driftnettot uppgick till 23 981 (11 664)...
REG MAR
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 27 485 (12 096) tkr. • Driftnetto för perioden uppgick till 25 995 (11 543) tkr. • Resultat före skatt 35 660 (28 119) tkr. • Koncern...
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport juli-september 2019 Perioden 2019-07-01 - 2019-09-30(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes) • Intäkterna uppgick till 23 199 (11 535) tkr • Driftnettot uppgick till 21 602 (11 152) tk...
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport april-juni 2019 Perioden 2019-04-01 - 2019-06-30 (Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes) • Intäkterna uppgick till 23 209 (11 605) tkr • Driftnettot uppgick till 22 017 (11 499) t...
Logistri Portfolio 1 AB (publ) utökar sitt säkerställda obligationslån med 350 miljoner kronor och genomför omstruktureringen Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") emitterade den 26 september 2017 ett säkerställt obligationslån om 375 miljoner kronor med ISIN SE0010413989 ("Obligationen"). Genom et...
Logistri Portfolio 1 AB (publ) issues subsequent bonds in an amount of SEK 350 million and completes the Restructuring On 26 September 2017 Logistri Portfolio 1 AB (publ) (the "Company") issued senior secured bonds in an amount of SEK 375 million with ISIN SE0010413989 (the "Bonds"). A written pr...
Resultat från skriftligt förfarande i Logistri Portfolio 1 AB (publ) Den 17 april 2019 skickade Logistri Portfolio 1 AB (publ) ("Bolaget") en instruktion agenten för Bolagets SEK 375 000 000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0010413989 att på...
Results from written procedure in Logistri Portfolio 1 AB (publ) On 17 April 2019 Logistri Portfolio 1 AB (publ) (the "Company") instructed the agent for the Company's SEK 375,000,000 senior secured bonds with ISIN SE0010413989 to initiate a w...
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport januari-mars 2019 Perioden 2019-01-01 - 2019-03-31 (Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes) • Intäkterna uppgick till 12 065 (11 277) tkr • Driftnettot uppgick till 11 664 (11 211) t...
Kommuniké från årsstämma i Logistri Portfolio 1 AB Logistri Portfolio 1 AB meddelar att bolagets årsstämma i Stockholm idag bland annat fastställt räkenskaperna, omvalt styrelsen i bolaget samt valt in en ny ledamot.
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2018-10-01 - 2018-12-31 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 12 096 tkr. • Driftnetto för perioden uppgick till 11 543 tkr. • Resultat före skatt 28 119 tkr. • Koncernen hade per 2018-12-31 likvid...
Beslutad finansiell kalender för 2019 Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2019
Kvartalsrapport juli - september 2018 PERIODEN JULI -SEPTEMBER 2018 • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 11 354 tkr • Driftnetto under perioden uppgick till 11 152 tkr • Periodens resultat uppgick...
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport för perioden 2018-04-01 - 2018-06-30 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 359 tkr. • Driftnetto för perioden uppgick till 11 499 tkr. • Resultat före skatt 5 847 tkr. • Koncernen hade per 2018-06-30 likvida...
Logistri Portfolio 1 kvartalsrapport första kvartalet 2018-01-01 - 2018-03-31 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 11 277 tkr. • Driftnetto för perioden uppgick till 11 211 tkr. • Resultat före skatt 5 959 tkr. • Koncernen hade per 2018-03-31 likvida...

Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat