Pressmeddelanden

Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2020-10-01 - 2020-12-31 · Hyresintäkter för perioden uppgick till 24 290 (27 485) tkr · Driftnetto för perioden uppgick till 22 797 (25 995) tkr · Periodens resultat uppgick till 129 871 (27 297) tkr ·...
REG MAR
REG MAR
REG MAR
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport januari-mars 2020 Perioden 2020-01-01 - 2020-03-31 (Uppgifter för motsvarande period 2019 inom parentes) • Intäkterna uppgick till 25 408 (12 065) tkr • Driftnettot uppgick till 23 981 (11 664)...
REG MAR
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport fjärde kvartalet 2019-10-01 - 2019-12-31 • Hyresintäkter för perioden uppgick till 27 485 (12 096) tkr. • Driftnetto för perioden uppgick till 25 995 (11 543) tkr. • Resultat före skatt 35 660 (28 119) tkr. • Koncern...
Logistri Portfolio 1 AB (publ) kvartalsrapport juli-september 2019 Perioden 2019-07-01 - 2019-09-30(Uppgifter för motsvarande period 2018 inom parentes) • Intäkterna uppgick till 23 199 (11 535) tkr • Driftnettot uppgick till 21 602 (11 152) tk...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Finansiell kalender

Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat