Kvartalsrapport 2017-09-05 - 2017-12-31

Väsentliga händelser under perioden september 2017 - december 2017

  • Logistri Portfolio 1 AB (publ) har genom bolagsförvärv förvärvat ett bestånd om åtta fastigheter i södra Sverige som tillsammans omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area. Totalt uppgår marknadsvärdet för fastighetsbeståndet till 600 000 tkr.
  • Under fjärde kvartalet genomfördes en fastighetsreglering där fastigheten Tackjärnet 2 reglerades in i Tackjärnet 3. Bolaget äger därefter sju fastigheter.
  • Koncernen genomförde en fusion i slutet på 2017, efter fusionen omfattar koncernen 12 (tidigare 20) bolag, varav två kommanditbolag.

VD-kommentar till perioden

Koncernens resultat och verksamhet har utvecklats som förväntat och bedrivs med oförändrad inriktning med fullt uthyrda fastigheter.

Finansiell kalender

2018-04-09 Årsstämma 2018

2018-05-24 Kvartalsrapport: Kvartal 1, 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Kontaktinformation:

Ulf Attebrant, VD +46 8 402 53 87
[email protected]

Anna Karnöskog, Business Manager + 46 8 402 53 91
[email protected]

Logistri Portfolio 1 AB (publ)
c/o Pareto Business Management AB
Box 7415
103 91 Stockholm, Sverige

För mer information relaterat till denna kvartalsrapport och finansiell information, vänligen besök www.logistri.se

Logistri Portfolio 1 AB (publ) i korthet

Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett holdingbolag med säte i Stockholm och moderbolag i en koncern. Logistri Portfolio 1 AB (publ) är ett helägt dotterbolag till Logistri Fastigheter AB (publ) 559122-8654. Koncernens syfte är att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager- och lätt industri i Sverige. Koncernen omfattar ca 104 500 kvm uthyrbar area fördelat på sju fastigheter. Logistri Portfolio 1 AB (publ) registrerades 2017-09-05. Logistri Portfolio 1 AB (publ) har emitterat en obligation om 375 000 tkr, vilken noterades på Nasdaq First North Bond Market med första handelsdag 2017-11-03. Obligationen utgör koncernens enda externa lånefinansiering.

Bolagets VD är Ulf Attebrant och bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB.


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat