Beslutad finansiell kalender för 2019

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för första halvåret 2019

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering:

2019-02-27        Kvartalsrapport, kvartal 4 2018 
2019-04-04        Årsstämma 2018
2019-05-16        Kvartalsrapport, kvartal 1 (Ändrat datum)

Stockholm 2019-01-14

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-ansvarig
Telefon: +46 (0)8 402 51 05
[email protected] 

Ulf Attebrant, VD
Telefon: + 46 (0) 70 220 15 84
[email protected] 

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager och lättindustri i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till cirka 600 mkr per den 31 december 2018 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat