Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering och bolagsstämma:

2018-02-19 Kvartalsrapport: Q4 2017
2018-03-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-09 Bolagsstämma, Årsredovisning 2017
2018-05-24 Kvartalsrapport: Q1 2018
2018-08-23 Halvårsrapport: Q2 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport: Q3 2018
2019-04-04 Bolagsstämma, Årsredovisning 2018

Observera att datum för Kvartalsrapport Q4 2017 och Bolagsstämma, Årsredovisning 2017 har ändrats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: [email protected]

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta lager- och lättindustrifastigheter i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 7 juli 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat