Beslutad finansiell kalender för 2018

Logistri Portfolio 1 AB (publ) meddelar idag att styrelsen har fastställt den finansiella kalendern för 2018

Följande datum har beslutats för bolagets rapportering:

2018-05-24 Delårsrapport, kvartal 1 2018
2018-08-23 Halvårsrapport, 2018
2018-11-27 Delårsrapport, kvartal 3 2018

Stockholm 2018-04-17

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Attebrant, VD
Tel: + 46 (0) 70 220 15 84
E-post: [email protected]

Logistri är ett fastighetsbolag med affärsidé att äga, utveckla och förvalta fastigheter för lager och lättindustri i Sverige. Fastigheterna är belägna i kommunikativa lägen med direkt närhet till Sveriges största motorvägar och hamnar. Det samlade värdet på bolagets fastigheter uppgick till 600 mkr per den 31 december 2017 och omfattar sju fastigheter med en total uthyrbar area om cirka 104 500 kvm. Bolaget förvaltas i sin helhet av Pareto Business Management AB.


Om Logistri Portfolio

Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Logistri Portfolio via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat