VALBEREDNING I ATHANASE INNOVATION UTSEDD

Vid årsstämman 2022 beslutades att styrelsens ordförande, årligen senast den 15 oktober, ska sammankalla de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti, i syfte att inbjuda dessa till medverkan i Bolagets valberedning,

Valberedningen inför årsstämman 2023 består av följande personer:

Sven Thorén, valberedningens ordförande, utsedd av Athanase Industrial Partner
Jan Andersson, utsedd av Swedbank Robur
Thomas Ehlin, utsedd av Fjärde AP-fonden

Athanase Innovations årsstämma kommer hållas den 10 maj 2023.

De aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkommen att kontakta Sven Thorén, telefon +46 70 617 00 67 eller e-mail [email protected]. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid för årsstämman.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Stefan Charette, styrelsens ordförande
Telefon: +46 73 994 70 79
E-mail: [email protected]

alternativt se Bolagets hemsida: www.athanaseinnovation.com.

Athanase Innovation AB (publ):s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och
Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

OM ATHANASE INNOVATION
Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma med exponering mot såväl privata
som publika aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera och aktivt förvalta
teknikrelaterade tillgångar som drivs av trender inom automation, digitalisering och
"robotics".


Om Athanase Innovation

Webbplats
athanaseinnovation.com
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Athanase Innovation via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ATIN ISIN-kod SE0018014060 Certified Adviser Mangold Fondkomission AB